• انتخاب پس زمینه :
قارچ تازه 250 گرمی اسلایس

کیفیت محصولات ما نشانه تجربه ، مراقبت و کنترل مستمر در تولید است

محصولات

قارچ بلنچ اسلایس10LS

وزن خالص 10 کیلوگرم (آبکش 60%) بسته بندی در سطلهای پلمپ شده با گرید خوراکی
جهت مصرف در رستوران ها ، کترینگ ها ، فست فودها و ...

مشاهده جزئیات قارچ بلنچ اسلایس10LS

قارچ بلنچ کامل10LW

وزن خالص 10 کیلوگرم (آبکش 60%)
بسته بندی در سطلهای پلمپ شده با گرید خوراکی
جهت مصرف در هتل ها ، کترینگ ها ، رستوران ها ، فست فودها و ...

مشاهده جزئیات قارچ بلنچ کامل10LW

قارچ بلنچ اسلایس 110LS

وزن خالص 100 کیلوگرم (آبکش 50%)
بسته بندی در بشکه 110L به ابعاد 620mm * Ø480
قابل استفاده در صنایع غذایی

مشاهده جزئیات قارچ بلنچ اسلایس 110LS

قارچ بلنچ کامل 110LW

وزن خالص 100 کیلوگرم (آبکش 50%)
بسته بندی در بشکه 110L به ابعاد 620mm * Ø480
قابل استفاده در صنایع غذایی

مشاهده جزئیات قارچ بلنچ کامل 110LW

قارچ تازه 200 گرمی کامل

کیفیت محصولات ما نشانه تجربه ، مراقبت و کنترل مستمر در تولید است

مشاهده جزئیات قارچ تازه 200 گرمی کامل

قارچ تازه 400 گرمی کامل

کیفیت محصولات ما نشانه تجربه ، مراقبت و کنترل مستمر در تولید است

مشاهده جزئیات قارچ تازه 400 گرمی کامل

قارچ تازه 800 گرمی کامل

کیفیت محصولات ما نشانه تجربه ، مراقبت و کنترل مستمر در تولید است.

مشاهده جزئیات قارچ تازه 800 گرمی کامل

قارچ تازه 1000 گرمی کامل

کیفیت محصولات ما نشانه تجربه ، مراقبت و کنترل مستمر در تولید است

مشاهده جزئیات قارچ تازه 1000 گرمی کامل

قارچ تازه 250 گرمی اسلایس

کیفیت محصولات ما نشانه تجربه ، مراقبت و کنترل مستمر در تولید است

مشاهده جزئیات قارچ تازه 250 گرمی اسلایس

قارچ تازه 500 گرمی اسلایس

کیفیت محصولات ما نشانه تجربه ، مراقبت و کنترل مستمر در تولید است

مشاهده جزئیات قارچ تازه 500 گرمی اسلایس

قارچ تازه 1000 گرمی اسلایس

کیفیت محصولات ما نشانه تجربه ، مراقبت و کنترل مستمر در تولید است

مشاهده جزئیات قارچ تازه 1000 گرمی اسلایس

قارچ تازه فله کامل

کیفیت محصولات ما نشانه تجربه ، مراقبت و کنترل مستمر در تولید است

مشاهده جزئیات قارچ تازه فله کامل

قارچ تازه 250 گرمی کامل( بــا درب جــدید )

* کیفیت محصولات ما نشانه تجربه ، مراقبت و کنترل مستمر در تولید است

مشاهده جزئیات قارچ تازه 250 گرمی کامل( بــا درب جــدید )

قارچ تازه 800 گرمی اسلایس

کیفیت محصولات ما نشانه تجربه ، مراقبت و کنترل مستمر در تولید است.

مشاهده جزئیات قارچ تازه 800 گرمی اسلایس

در حال بارگذاری ...

لطفاً چند لحظه صبر کنید.