شماره  ۷–۸۸۳۳۸۶۰۶ (۰۲۱)

معرفی

معرفی

معرفی

معرفی

نگاه به روند افزایش مصرف سرانه قارچ از گذشته تا کنون می تواند به پیش بینی این مهم در آینده کمک بسیاری کند. مدیران شرکت مادر (پارس شهریار) با در نظر گرفتن چشم انداز مجموعه، همواره ایجاد و ساخت فارم قارچ تازه با ظرفیت بالا، مکانیزه، و مطابق با استانداردهای کشورهای خارجی را در دور نمای خود قرار داده بودند.

 

در سال ۱۳۹۴ مدیران این شرکت اقدام به احداث فارم ۵۰۰۰ تنی با کمپوست فاز ۳ و کاملاً مکانیزه نموده و در تمامی مراحل ساخت این فارم، از مشاوره شرکت ها و متخصصین خارجی استفاده شده است. از مهم ترین مشاورین مجموعه که از تأمین کنندگان اصلی دستگاه های فارم جدید نیز هست می توان به گروه کریستینز (Christiaens Group) هلند اشاره کرد. فارم قارچ تازه گلسرخ گمرگان با داشتن تمامی ویژگی های مذکور در سطح کشور و حتی خارج از کشور، در نوع خود بی مانند است و انتظار می رود محصول قارچ تازه این کشور از سال ۱۳۹۸ به بازار عرضه گردد.