قارچ موثر در درمان سرطان سینه

سرطان سینه شایع ترین سرطان در میان زنان می باشد در کشور هلند از هر 9 زن یکنفر به سرطان سینه دچار می شود . در کل جهان 1 میلیون زن به طرسان سینه دچار می باشند . که این رقم ، رقمی قابل توجه می باشد . تحقیقات اخیر دانشمندان کره ای و استرالیایی نشان داده است که قارچ ها دارای اثر شگفت انگیزی در درمان سرطان سینه می باشند .

تحقیقات انجام شده در مرکز تحقیقات سامسونگ کره جنوبی  دانشگاه هان یانگ

در سال 2004 – 2006 در کره جنوبی در دانشگاه هان یانگ مطالعاتی بر روی عادت غذایی 362 فرد مبتلا به سرطان انجام دادند و نتایج آن را با 362 زن سالم به عنوان کروه کنترل انتخاب شده بودند مقایسه کردند . نتایج این آزمایش نشان داد مصرف حداقل 15 گرم از قارچ در روز یا حداقل 3 با در هفته تفائت معنی داری را بین گروه زنان کنترل که از قارچ استفاده نمی کردند با زنانی که بصورت روزانه یا هفتگی از قارچ استفاده میکردند بوجود آورده است . لازم به ذکر است این نتایج مربوط به زنان یائیه و یا پس از آن است . و با توجه به نتایج بدست آمده دانسمندان بیان کردند که مصرف قارچ می تواند ریسک ابتلا به سرطان سینه را دردوران یائسگی و بعد از آن کاهش دهد .

نتایج این مطالعه در مجله بین المللی سرطان ( of Cancer Journal International  )   در سال 2008 منتشر شد .

 

تحقیقات انجام شده دراسترالیا با همکاری دانشمندان چینی

در سال 2004 – 2005 در تحقیقات انجام شده تسط گروهی از محققین استرالیایی و چینی در مورد تاثیر مصرف قارچ خوراکی و چای سبز بر روی 1009 بیمار مبتال به سرطان و 1009 زن سالم انجام گرفت در این تحقیق از قارچ دکمه ای  و قارچ شستاکه ایتفاده شد . در این آزمایش زنانی که هنوز یائسه نشده بودند با زنانی که یائسه بودند بطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفتند .

میزان مصرف قارچ بطور روزانه – هفتگی – ماهانه و عدم مصرف تقسیم شدند . بیشترین تغییرات در اندازه تومور زنانی مشاهده شد که بیستر از 10 گرم قارچ تازه یا 4 گرم قارچ خشک را در روز استفاده کردند .

نتایج این مطالعه در مجله بین المللی سرطان ( of Cancer Journal International  )   در سال 2009 منتشر شد .