امروزه حدود 14000 گونه قارچ خوراکی در سراسر جهان شناخته شده است که تنها تعداد کمی از آن ها جهت تولید و پرورش مورد بهره برداری قرار گرفته اند.

صنعت پرورش و تولید قارچ در جهان در راستای بهره وری بیشتر ، 3 زیرشاخه اصلی را بنا نهاده است :

این زیر شاخه ها نیز جهت تامین هدف سازمان ، مراکزی را مرتبط با فعالیت خود بنا نهاده اند که این مراکز عبارتند از :

سعی و تلاش تمامی این مراکز جهت ترغیب و تشویق علاقه مندان و دانشمندان به این مباحث، برای رسیدن به یک جمع بندی کلی، ترغیب  به تحقیقات، انتشار و استفاده از نتایج حاصل از آن می باشد .

دراین میان اطلاع رسانی و تشویق مردم جهت استفاده از قارچ ها، بر شمردن فواید و خواص آنها علی الخصوص قارچ های دارویی و تحقیقات در زمینه اثبات فواید آنها از اهمیت به سزایی در زمینه افزایش مصرف سرانه مردم جهان برخوردار بوده است. به علاوه، به روز رسانی صنایع و دستگاه های تولیدی، نوآوری در زمینه کشت و استفاده از محیط کشت های مرغوب جهت تولید محصول بیشتر و دارای كيفيت مرغوبیت نیز می تواند به افزایش مصرف بازار مصرفی بیانجامد.