درباره ما

گروه تولیدی قارچینو ( فارم پارس شهریار )
گروه تولیدی قارچینو ( فارم پارس شهریار )

از سال 1370 با فارم پرورش قارچ پارس شهریار آغار به فعالیت نمود و توانست طی چند مرحله طرح توسعه سالن های کشت ، ظرفیت خود را به 2000 تن درسال برساند . و یکی از قدیمی ترین و با کیفیت ترین برند ها شناخته می شود . کنترل کیفیت : از مزارعی که ، قارچ را از آنها تهیه می کنیم شروع شده و در تمام طول فرآیند با استفاده از ماشین آلات پیشرفته و دانش روز برای سورت و فراوری قارچ از ابتدا تا بسته بندی ادامه می یابد آزمایشگاه های کنترل کیفیت ما ، تمام فرآیند را از ابتدا تا پایان کنترل و بر آن نظارت می کنند .

گروه تولیدی قارچینو ( صنایع تبدیلی و کنسرو قارچینو )
گروه تولیدی قارچینو ( صنایع تبدیلی و کنسرو قارچینو )

در سال 1389 برای بهره وری بهتر ، صنایع تبدیلی تخصصی قارچ پارس شهریار به منظور تولید قارچ بلنچ شده بصورت فله و بسته بندی های پاستوریزه شده ، کنسرو قارچ ، کنسرو غذاهای قارچی با ظرفیت تولید 3000 تن در سال احداث و از سال 1391 تولید خود را آغاز نمود است . این مجموعه اولین و تنها مرکز تخصصی فرآوری محصولات قارچ کشور است که با استفاده از علم متخصصین واحد تحقیق و توسعه خود توانسته به نوآوری هایی در بلنچ کردن قارچ و نگهداری آن دست یابد. کنترل کیفیت : از مزارعی که ، قارچ را از آنها تهیه می کنیم شروع شده و در تمام طول فرآیند با استفاده از ماشین آلات پیشرفته و دانش روز برای سورت و فراوری قارچ از ابتدا تا بسته بندی ادامه می یابد آزمایشگاه های کنترل کیفیت ما ، تمام فرآیند را از ابتدا تا پایان کنترل و بر آن نظارت می کنند .

گروه تولیدی قارچینو ( فارم گلسرخ گمرگان )
گروه تولیدی قارچینو ( فارم گلسرخ گمرگان )

در سال 1394 فارم پرورش قارچ گلسرخ گمرگان با ظرفیت تولید 5000 تن در سال احداث و با همت و تلاش پیگیر مدیران در ساخت ، راه اندازی و تکمیل تاسیسات و سازه های سالن های پرورش قارچ با استفاده از دانش روز جهانی این واحد نیز درسال 1398 با شروع به فعالیت به توان تولید گروه قارچینو ملحق گردید. کنترل کیفیت : از مزارعی که ، قارچ را از آنها تهیه می کنیم شروع شده و در تمام طول فرآیند با استفاده از ماشین آلات پیشرفته و دانش روز برای سورت و فراوری قارچ از ابتدا تا بسته بندی ادامه می یابد آزمایشگاه های کنترل کیفیت ما ، تمام فرآیند را از ابتدا تا پایان کنترل و بر آن نظارت می کنند .

Gharchino Group
Gharchino Group

Gharchino Group: PARS SHAHRIAR fresh mushroom growing farm since 1991 Producing 2000 tons fresh mushrooms per year PARS SHAHRIAR mushroom Processing factory since 2010 Producing bulk blanched mushrooms , caned mushrooms and mushroom processed foods in Cans GOLE SORKHE GOMORGAN fresh mushroom growing farm Since 2015 Producing 5000 tons fresh mushrooms per year Introduction :Gharchino group was established on 1991 and started with Producing fresh mushrooms in PARS SHAHRIAR mushroom growing farm since then. Capacity: 2000 tons of fresh mushrooms / year In 2010 PARS SHAHRIAR mushroom processing factory was established to process mushrooms and producing mushroom based foods. Capacity : 3000tons of processed mushrooms / year The new mushroom farm GOLE SORKHE GOMORGAN was established on 2015 and started to grow mushrooms since 2020 Capacity : 5000 ton of fresh mushrooms/ year Quality Control :Quality controls starts from the farms that we collect fresh mushrooms and continues during the whole process , With using the advanced machinery and up to date technology for sorting and processing mushrooms from the beginning till packing and delivery the products . Our quality control labs control and watch the whole process from beging to end.