سالاد قارچ و پیاز و جعفری

مواد لازم برای سالاد قارچ و پیاز و جعفری

دستور پخت سالاد قارچ و پیاز و جعفری